Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW w OSADZIE RYBACKIEJ

 1. Goście przebywający w domkach na terenie OSADY RYBACKIEJ, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków uprawnione są tylko osoby wynajmujące. Przestrzegaj warunków rezerwacji i nie zwiększaj liczby gości.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku) lub przelewem na 3 dni przed przyjazdem.
 5. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia w Osadzie Rybackiej prosimy Gości o poinformowanie pracownika lub Właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 6. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 7. W Osadzie Rybackiej obowiązuje cisza nocna: - od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, - w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00.
 8. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, Osada Rybacka nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.
 9. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 10. Mieszkańcy domków mogą parkować swoje samochody przy domku lub na parkingu znajdującym się na terenie Osady Rybackiej (przy każdym domku może parkować jeden pojazd).
 11. Osada Rybacka nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie Osady Rybackiej. Parking na terenie jest parkingiem niestrzeżonym, Osada Rybacka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 13. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (grill, świeczki ).
 14. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajduje się gaśnica ppoż (budynek gospodarczy ) i jak się ją użytkuje.
 15. Właściciele zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 16. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 17. Wrzucanie do toalet rzeczy, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia się ścieków , zalania domu, ogrodu lub drogi. Informujemy, że w przypadku awarii systemu Wynajmujący zostanie obciążony kosztami jej usunięcia-500 zł
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2017

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Właściciele Osady Rybackiej.